Ochrona danych osobowych - NZOZ GOMED PSZCZYNA

Pon-Pt 8.00-17.00


32 212 77 0832 212 77 08

GODZINY OTWARCIA


32 212 77 0832 212 77 08

Przejdź do treści

RODO

NZOZ GOMED Sp. z o. o.
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
 
NZOZ GOMED Sp. z o. o., ul. Dworcowa 8, 43-200 Pszczyna
 
2.    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - rodonzozgomed@wp.pl lub korespondencyjnie pod adresem siedziby Administratora.
 
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych
 
· Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069 ze zm.), oraz Ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta z dnia 6.11.2009 (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.)
 
·  Art. 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przetwarzania informacji o stanie zdrowia przez podmiot medyczny.
 
4.    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a w szczególności NFZ, ZUS oraz podmioty medyczne, podmioty informatyczne świadczący usługi na rzecz Administratora.
 
5.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi zobowiązującymi do archiwizowania dokumentacji medycznej
 
6.posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w którym  nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.
 
7.ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 
8.podanie danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa.

9. zgodnie z Art. 11 Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, że do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w NZOZ GOMED Sp. z o. o. został wyznaczony Pan Adam Bonanaty
NZOZ Gomed zaprasza do naszej placówki w Pszczynie
Pszczyna 43-200
Dworcowa 8
tel. (32) 212 77 08
gomedpszczyna@gmail.com
www.gomed.info
Wróć do spisu treści