Ochrona danych osobowych - NZOZ GOMED PSZCZYNA

Pon-Pt 8.00-17.00


32 212 77 0832 212 77 08

GODZINY OTWARCIA


32 212 77 0832 212 77 08

Przejdź do treści

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
NZOZ GOMED Sp. z o. o., ul. Dworcowa 8, 43-200 Pszczyna
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@netbel.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
· podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a w szczególności NFZ, ZUS;
· firmy informatyczne w zakresie serwisu systemów informatycznych.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi zobowiązującymi do archiwizowania dokumentacji medycznej.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa.
NZOZ Gomed zaprasza do naszej placówki w Pszczynie
Pszczyna 43-200
Dworcowa 8
tel. (32) 212 77 08
gomedpszczyna@gmail.com
www.gomed.info
Wróć do spisu treści